pension & restaurant

Provozní řád

UBYTOVÁNÍ HOSTA

Ubytovací řád se vztahuje na přechodné ubytování hostů penzionu. Ubytovací zařízení může ubytovat hosta, kterého řádně zaeviduje. Za tímto účelem předloží host pracovníku recepce (za barem v restauraci) nebo pověřenému pracovníkovi ihned po příchodu vlastní občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad nahrazující průkaz o totožnosti. Na základě těchto dokladů bude host zapsán do knihy hostů, v případě cizince bude host nahlášen na cizineckou policii a vyžádán jeho podpis. Bez platného dokladu nemůže být host ubytován.

Host obdrží tři klíče, jeden od pokoje, druhý od vstupních dveří do penzionu a třetí od parkoviště. Host je povinen vyzvednout si klíče od pokoje do 22:00 hodin dne, kterého má nastoupit ubytování (pokud se strany nedohodnou jinak). V případě, že tak neučiní, ubytování je poskytnuto jiným zájemcům.

Host je povinen pokoj uvolnit do 11:00 hodin posledního dne ubytování, v případě, že host ubytovací prostor neuvolní bez předchozí dohody s odpovědným pracovníkem, může mu ubytovatel počítat cenu dalšího jednodenního ubytování.

Kontakt s recepcí je umožněn na telefonním čísle 604 916 396

CENOVÉ PODMÍNKY A UBYTOVACÍ SLUŽBY ZAPOČÍTANÉ V CENÁCH

V cenách dle ceníku služeb poskytovaných v penzionu je započítáno užívání pokoje a ostatní standardní služby. Za ubytování je host povinen zaplatit v souladu s platným ceníkem penzionu. Platba se provádí hotově v den nástupu na recepci, popřípadě předem na účet, platba však musí být přijata nejpozději v den nástupu ubytování.

Snídaně se podávají v salonku v rozmezí od 8:00 do 10:00 hodin.

Na každém pokoji je k dispozici wifi připojení zdarma.

STORNO PODMÍNKY V PŘÍPADĚ PLATBY PŘEDEM

Uhrazením zálohy potvrzuje zákazník, že se seznámil s ubytovacími a platebními podmínkami našeho zařízení a je mu rezervováno ubytování, které si objednal, až do doby nástupu.
Penzion má právo odečíst stornovací poplatek od složené zálohy nebo zaplacené ceny za pobyt (stornopoplatky a náklady spojené s vyřízením zrušení rezervace). Stornopoplatky činí:

  • zrušení pobytu 30 a více dnů před nástupem – 10% z celkové ceny pobytu
  • zrušení pobytu 19 – 29 dnů před nástupem – 75% z celkové ceny pobytu
  • zrušení pobytu 0 – 18 dnů před nástupem – 100% z celkové ceny pobytu

V případě předčasného ukončení pobytu zákazníka bez zavinění ze strany ubytovatele, nevzniká tak ubytovateli povinnost vracet zbývající část ze zaplacené částky.

Výše uvedené storno podmínky platí vyjma termínů Chodských Slavností (Vavřinecká pouť) a Silvestra. Tyto termíny jsou vyprodány většinou rok předem, proto u nich požadujeme minimálně 50% zálohu z celkové ceny pobytu. Pokud je rezervace zrušena minimálně 6 měsíců předem – storno poplatek činí 10% z celkové ceny pobytu. Pokud je rezervace zrušena v období bližším danému termínu ubytování, než šest měsíců, nebo rezervace není zrušena vůbec a ubytování tak nevyužijete, záloha propadá.

PENZION NEAKCEPTUJE PLATBY KARTOU!

PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVANÝCH HOSTŮ

V pokoji nebo společenských prostorách nesmí host přemisťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace. V objektu ubytovacího zařízení a zvláště na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se netýká notebooků, mobilů, tabletů a elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicí strojky, vysoušeče vlasů apod.).

NA POKOJÍCH JE PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ!

POBYT ZVÍŘAT POVOLEN ZDARMA.

V případě, kdy dojde k poškození zařízení, nebo vybavení pokoje, bude po hostovi požadována náhrada takto vzniklé škody v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Možnost úschovy kol zdarma, možnost zapůjčení dětské postýlky také zdarma.

Možnost zapůjčení horských kol.

Za ztrátu klíčů je účtována pokuta 5000 Kč. Host je povinen při odchodu klíč odevzdat.

PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZACE

Odevzdat hostu prostory jemu k ubytování vyhrazené ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv s ubytováním spojených. Výměna ložního prádla je prováděna jednou za tři dny, osušky a ručníky jsou vyměnňovány denně. Praní prádla zajišťuje vybraná prádelenská služba. Úklid obsazeného pokoje se prování denně. Po ukončení pobytu je prováděna dezinfekce hotelového pokoje a sociálního zařízení dezinfekčními prostředky.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě, kdy dojde k poškození zařízení, nebo vybavení pokoje, bude po hostovi požadována náhrada takto vzniklé škody v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku . Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě hrubého porušení má právo ubytovací zařízení ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby bez náhrady. Stížnosti hostů a případné návrhy a podněty na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá recepce penzionu. Ubytovací řád je pro všechny ubytované hosty veřejně přístupný na recepci hotelu a na každém pokoji a patře. Ubytovací řád nabývá účinnosti dne 1.ledna 2015.

KOLEKTIV PRACOVNÍKŮ PENZIONU KONŠELSKÝ ŠENK VÁM PŘEJE PŘÍJEMNÝ POBYT.